Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Korban Bakaran

Korban yang dibakar seluruhnya sebagai tanda bakti kepada Allah. Bani Israel mempersembahkannya setiap pagi dan petang (Kel 29:38-42), setiap hari Sabat (Bil 28:9, 10), setiap Bulan Baru (Bil 28:11-15), dan pada hari-hari raya (Im 23:16, 23-25; Bil 28:19-23).