Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kitab Hidup

Catatan Allah yang mendaftarkan nama semua hamba-Nya yang telah menerima pengampunan dosa. Mereka akan diselamatkan daripada lautan api dan akan diterima dalam Firdaus oleh Yang Maha Kasih (Why 20:12-15). Lihat \bd Kehidupan Kekal, Kerajaan Allah.\bd*