Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kineret

Lihat 'Galilea\'.