Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Khemah Pertemuan

Khemah tempat Allah hadir menjumpai umat-Nya untuk berfirman kepada mereka (Kel 29:42; 33:7-10), sehingga disebut juga Khemah Suci. Musa membuat khemah ini menurut bagan yang ditunjukkan Allah kepadanya (Kel 25:9). Di dalamnya terdapat benda-benda suci, seperti tabut loh hukum, meja suci, kaki pelita, dan mazbah emas (Kel 40:21-26).