Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kebangkitan

Dihidupkan semula sesudah mati. Tiga hari sesudah Yesus Kristus wafat dan dikebumikan, Dia kembali hidup dengan kuasa Allah. Kebangkitan-Nya telah disaksikan oleh 500 orang dengan mata mereka sendiri selama empat puluh hari (1Kor 15:3-8). Selepas tempoh itu, Yang Maha Esa mengangkat Yesus ke syurga dan mendudukkan-Nya (Ef 1:20-21).