Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kayafas

Ketua imam orang Yahudi pada zaman Yesus Kristus (Mat 26:3-4). Pada masa itu orang Roma melantik ketua-ketua imam untuk mengawal hal ehwal agama orang Yahudi.