Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kamos

Dewa sembahan bangsa Moab yang terutama (Bil 21:29). Namanya bererti 'penakluk.'