Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Israel

Istilah 'Israel' yang terdapat di dalam Kitab Suci PL dan PB tidak sama dengan negara Israel yang ada di Timur Tengah hari ini, tetapi ialah:

1) Nama baru Yakub yang diberikan Allah selepas malam pergelutan di Penuel (Kej 32:22-32). Dalam bahasa Ibrani bererti 'Allah berusaha.'

2) Keturunan Abraham melalui Ishak dan Yakub. Mereka ini terpilih sebagai umat Allah tetapi sering kali mengingkari-Nya.