Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Injil

Berasal daripada bahasa Yunani, euanggelion. Ertinya 'khabar gembira' atau 'berita baik.' Kedatangan Yesus Kristus dan bermulanya Kerajaan Allah di dunia ini merupakan intipati Injil yang harus diberitakan ke mana-mana (Mat 24:14). Injil juga merupakan nama Kitab Suci yang diwahyukan melalui pengikut-pengikut Yesus Kristus tentang riwayat hidup dan ajaran-ajaran-Nya.