Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Iman

Percaya kepada Allah dan patuh akan segala perintah-Nya. Iman yang tulen terserlah sebagai keinginan untuk diperkenankan Allah, dibangunkan oleh Roh Allah dalam hati, termasuk "kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri" (Gal 5:22-23). Kesetiaan kepada agama tidak semestinya menghasilkan iman yang sejati.