Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Ibrani

Nama bangsa dan nama bahasa yang berasal daripada orang yang berketurunan Abraham melalui Ishak. Allah memberitahu Abraham bahawa dia akan diberkati supaya keturunannya menjadi berkat kepada seluruh dunia (Kej 12:1-3). Malangnya, banyak daripada keturunan Abraham yang tidak mentaati kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Keingkaran orang Yahudi itu membawa penderitaan kepada diri mereka dan orang di sekeliling mereka. Akhirnya, mereka memerlukan penyelamatan yang hanya datang daripada Allah melalui Kristus yang akan datang.