Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Iblis

Iblis melawan Allah serta rancangan penyelamatan-Nya. Juga disebut 'si durjana' (Mat 6:13). Kata asli dalam bahasa Ibrani dan Yunani bererti 'pendakwa.' Iblis ialah 'pembunuh' manusia sejak mula-mulanya. Dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dia 'pendusta dan bapa segala dusta' (Yoh 8:44). Pada akhir zaman, kuasanya akan meningkat (Why 12:1-17), tetapi akhirnya dia akan dikalahkan oleh kuasa firman Allah (Why 19:11 - 20:6).