Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Ibarat

Cerita-cerita untuk memberikan pengajaran. Ibarat kerap kali digunakan untuk memberitakan Injil, iaitu khabar baik mengenai Kerajaan Allah (Mat 13:1-52).