Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Hisop

Sejenis tanaman semak yang kecil. Bani Israel menggunakannya untuk menyapukan darah domba di ambang pintu mereka pada peristiwa Paskah (Kel 12:22) dan untuk memercikkan air suci dalam upacara penyucian orang kusta atau tempat tinggal (Im 14:4-7, 49-52; Bil 19:18).