Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Hari Sabat

Lihat 'Sabat'.