Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Gog

Raja Tanah Magog yang memimpin serangan dari Utara untuk melawan Yerusalem (Yeh 38:2). Dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog ialah simbol musuh-musuh yang melawan umat Tuhan dalam peperangan yang terakhir.