Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Gembala

Orang yang menjaga, memberi makan, dan melindungi kawanan domba. Hubungan antara gembala dengan dombanya digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya (Bil 27:16) dan Allah dengan umat-Nya (Kej 48:15; 49:24).