Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Gamaliel

Seorang tokoh agama yang terkenal daripada mazhab Farisi, anggota Mahkamah Agama di Yerusalem (Kis 5:34).