Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Galatia

Daerah kerajaan Roma yang terletak di bahagian timur negara Turki sekarang (yang juga dikenali sebagai Asia Kecil). Di situ terdapat kota-kota Ikonium, Listra, Derbe, dan Antiokhia di Pisidia. Rasul Paulus memberitakan Injil di sana (Kis 13-14).