Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Gabriel

Salah seorang malaikat utama, yang selalu siap sedia diutus Allah untuk membawa khabar daripada-Nya. Gabriel pernah diutus kepada Zakharia dan Maria (Lukas 1:19, 26).