Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Gabenor

Lihat 'Pembesar'.