Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Filistin

Bangsa dari kawasan Laut Aegea yang menetap di Tanah Kanaan. Abraham dan Ishak bersinggungan dengan mereka ketika mengembara di Tanah Kanaan (Kej 20, 21, 26). Nama 'Palestin' berasal daripada nama bangsa ini.