Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Festus

Pembesar Roma bagi wilayah Yudea (60-62 TM). Rasul Paulus harus membela dirinya sebelum dihadapkan kepada Kaisar (Kis 25:1 - 26:32).