Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Farisi

Suatu mazhab atau golongan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang kepada Taurat Musa dan pada 'adat istiadat' nenek moyang (Mat 15:2). Di samping itu, mereka memberikan ketaatan mutlak kepada seluruh hukum dan peraturan.