Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Elia

Salah seorang nabi di Israel yang menentang penyembahan berhala pada zamannya. Orang Israel percaya bahawa dia akan kembali untuk merintis jalan bagi Yesus Kristus (Mat 17:9-13). Oleh itu, Yohanes disamakan dengan Elia.