Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Dinar

Mata wang perak yang mempunyai gambar Kaisar (Mrk 12:15). Nilainya lebih kurang sama dengan upah sehari untuk buruh tani (Mat 20:2).