Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Dagon

Dewa yang dipuja orang Filistin (Bet-Dagon - Yos 15:41; 19:27), dan kuilnya terdapat di Gaza (Yos 16:23) dan Asydod (1Sam 5:1-5; 1Taw 10:10).