Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Daging

Lihat 'Tabii Manusia'.