Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Citra

Antara maksud 'citra' ialah gambaran atau imej peribadi seseorang (Kamus Dewan Edisi Empat, DBP). Maka perkataan, 'citra' (bahasa Ibrani, tselem) dapat merangkumi maksud manusia diciptakan untuk menyerupai diri Tuhan, iaitu sebagai gambaran dan citraan-Nya.