Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Bulan

Hari pertama dari setiap bulan yang dianggap suci. Daripada situlah timbul hubungan 'bulan baru' setiap bulan dengan sabat mingguan (Yes 1:13), untuk mempersembahkan korban (Bil 28:11).

Nama-nama bulan:

1. Abib atau Nisan (Kel 13:4; Neh 2:1; Est 3:7)

2. Ziw (1Raj 6:1,37)

3. Siwan (Est 8:9)

4. Tamuz (Za 8:19; tidak disebut)

5. Ab (Za 7:3; tidak disebut)

6. Elul (Neh 6:15)

7. Etanim (1Raj 8:2)

8. Bul (1Raj 6:38)

9. Kislew (Za 7:1)

10. Tebet (Est 2:16)

11. Syebat (Za 1:7)

12. Adar (Ezr 6:15; Est 3:7)