Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Bertutur Dalam Lidah

Salah satu kurnia Roh Suci yang dinyatakan melalui pengucapan yang lancar dengan bahasa baru. Isi pengucapan berbentuk kata-kata memuji Allah dan biasanya tidak dapat difahami orang yang mengungkapkannya (1Kor 12:1-31; 1Kor 14:1-40). Juga disebut Bahasa Lidah.