Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Beelzebul

Salah satu nama Iblis atau Syaitan (Mat 10:25). Lihat 'Syaitan'.