Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Baptisan

Lihat 'Pembaptisan'.