Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Bait Allah/Bait Suci

Tempat ibadat yang menjadi pusat hidup keagamaan umat Yahudi pada zaman raja-raja bani Israel, serta pada zaman Tuhan Yesus.