Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Baal

Dewa kesuburan penduduk asli Tanah Kanaan. Setelah orang Israel menduduki Kanaan, banyak dalam kalangan mereka mulai menyembah Baal.