Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Asytoret

Dewi kesuburan dan perang yang disembah orang Sidon, dibawa masuk ke Israel oleh isteri-isteri Salomo (1Raj 11:5, 33).