Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Asyera

Dewi kesuburan sembahan bangsa Kanaan yang dianggap sebagai isteri Baal. Lambangnya ialah tiang kayu yang dipahat menjadi susuk dewi dan ditancapkan ke tanah (Kel 34:13; Ul 16:21).