Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Asia Kecil

Daerah Kerajaan Roma yang terletak di bahagian barat negara Turki sekarang. Ibu negerinya ialah Efesus. Rasul Paulus memberitakan Injil di sana (2Kor 1:8).