Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Antipas

Lihat Herodes.