Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Anak

Sungguhpun biasanya digunakan untuk merujuk kepada anak jasmani, perkataan ini juga digunakan secara metafora atau kiasan, contohnya untuk merujuk kepada Iblis, yang telah memberontak terhadap Yang Maha Kuasa ('anak fajar' – Yes 14:12). Perkataan 'anak' lebih kerap digunakan dengan erti metafora dalam Kitab Suci Injil, terutamanya mengenai Yesus Kristus. Lihat 'Anak Allah'.