Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Anak Manusia

Ungkapan ini digunakan oleh Yesus Kristus untuk diri-Nya sendiri (Mat 20:28). Yesus sering menyebut diri-Nya 'Anak Manusia' baik untuk menyatakan kerendahan-Nya (Mat 8:20) dan penderitaan-Nya (Mrk 8:31), mahupun kebangkitan-Nya (Mat 17:9) dan kedatangan-Nya sebagai hakim (Mat 25:31). Apabila ditanya sama ada Dia ialah Kristus, Yesus menjawab bahawa Dia ialah Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan yang akan datang dalam awan di atas langit (Mat 26:64; Dan 7:13). Rangkai kata lain yang setara ialah 'Anak Insan' atau 'Putera Insan.'