Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Anak Daud

Gelaran khusus untuk Yesus Kristus daripada keturunan Raja Daud (Mat 9:27).