Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

DOA BAPA KAMI - AVB

Tue 08 Jun 2021 || 23:37:PM

Oleh admin@borneosabda.org

DOA BAPA KAMI - AVB
(The Lord’s Prayer In Bahasa Malaysia)

Matthew 6:9-13 The New Malay Bible Alkitab Versi Borneo
Music written and sung by Patrick Leong
Recorded LIVE – Grace Assembly PJ 30 May 2021
Video Produced by Grace Assembly PJ Multi Media

Click Link to experience:

https://www.youtube.com/watch?v=hXH36TR4gqk

 

I recalled the request by Sister Lay Hua with regard to writing the Lord’s Prayer from the Alkitab Versi Borneo Malay Bible some years back. I remembered she mentioned the request to me 3 times, over a span of about 2 years and somehow time and commitments didn’t allow me the time to be still nor did I want to write for the sake of writing.

But during the lockdown last year on the 19th July 2020, from my usual daily prayer routine at 5.30am, I remembered sister Lay Hua’s request and took out my AVB Bible. As I breezed through the scripture of Matthew 6:9, the Spirit began to speak to me as if it was singing the tune in my head as I scanned through the passage Word for Word.

As each tune was being written, I began to weep, as the Lord’s Prayer in our very own National Malay Language became a light bulb moment. In the process, I was awestruck by the creative direction of the Spirit that I wrote it in 2 parts when the Bible verses broke out into a Chorus.

I pray that this version becomes your ‘light bulb’ moment for you and for our Nation that needs our prayer and that this version of DOA BAPA KITA will light up Malaysia by Malaysians for Malaysians. In Jesus' Name, Amen.

By Patrick Leong

***************************************
Terjemahan dipetik dari domba2domba:

Saya mengingat kembali permintaan Saudari Lay Hua berkenaan menulis Doa Bapa Kami beberapa tahun yang lalu. Saya masih ingat dia telah menyebut permintaannya sebanyak 3 kali, dalam tempoh masa lebih kurang 2 tahun, namun begitu masa dan komitmen lain tidak mengizinkan saya untuk cukup mengheningkan diri dan saya juga tidak ingin menulis untuk hanya memenuhi tugas saja.

Tetapi semasa Perintah Kawalan Pergerakan tahun lepas pada 19 Julai 2020, ketika rutin biasa doa harian saya pada 5.30 pagi, saya teringat permintaan Saudari Lay Hua dan mengeluarkan Alkitab AVB saya. Sambil saya membaca seimbas lalu ayat dari Matius 6:9, Roh Kudus mula berbicara kepada saya seolah-olah sedang menyanyikan irama di dalam fikiran saya sambil saya membaca ayat demi ayat dari petikan itu.

Sambil setiap irama itu ditulis, saya mulai menangis, sambil Doa Bapa Kami, dalam Bahasa Kebangsaan kita menjadi detik cetusan ilham. Dalam proses itu, saya takjub dengan pengarahan kreatif Roh Kudus sehingga saya menulisnya dalam dua bahagian di mana ayat-ayat Alkitab itu beralih menjadi Korus.

Saya berdoa versi ini menjadi detik cetusan ilham bagimu dan bagi Negara kita yang memerlukan doa kita dan agar versi Doa Bapa Kami ini akan menyemarakkan Malaysia oleh rakyat Malaysia untuk rakyat Malaysia. Dalam nama Yesus, Amin.

Oleh Patrick Leong

******************************************************

DOA BAPA KAMI
Key in G

Matius 6:9
G                              C              D              G
Ya Bapa kami yang di syurga, Sucilah Nama-Mu
      Am            Bm                 C                   Bm
Datanglah kerajaan Mu, Terlaksanalah kehendak-Mu
     Am       D                    G
di bumi sebagaimana di syurga
    Am             Bm                  C       D
Berilah kami makanan untuk hari ini
        C                        Bm    C
Ampunkanlah kesalahan kami
   Bm               Em          Am           Bm                  Am          Bm        C
Sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami
      Am                   Bm       Cm
Janganlah biarkan kami tergoda,
    F             Bb              F/A       Gm
Tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat.
      Cm                 Dm            Eb            Cm                Dm           F/Eb
Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan
    F          F/Eb      F   Bb
selama-lamanya.       Amin


DOA BAPA KAMI

Matius 6:9

Ya Bapa kami yang di syurga
Sucilah Nama Mu
Datanglah kerajaan Mu
Terlaksanalah kehendak Mu
Di bumi sebagaimana di syurga
Berilah kami makanan untuk hari ini

Korus
Ampunkanlah kesalahan kami
Sebagaimana kami mengampuni mereka
Yang bersalah terhadap kami
Janganlah biarkan kami tergoda
Tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat
Engkaulah yang empunya kerajaan
Kekuasaan dan kemuliaan
Selama-lamanya, Amin