Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yohanes 15

A A A
Alkitab Versi Borneo
16Bukan kamu yang memilih-Ku tetapi Aku yang memilihmu dan menyuruhmu berbuah lebat, dan buahmu itu haruslah kekal, maka apa sahaja yang kamu minta dalam nama-Ku, Bapa akan mengurniakannya kepadamu.