Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Hari Pendamaian

Hari raya untuk menghapuskan segala dosa bani Israel ( manusia berdosa dengan Allah). Korban berperanan penting dalam perayaan yang diselenggarakan lima hari sebelum Perayaan Pondok Daun (Im 16; Bil 29:7-11).