Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Farisi

Suatu mazhab atau golongan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang kepada Taurat Musa dan pada nenek moyang (Mat 15:2). Di samping itu, mereka memberikan ketaatan mutlak kepada seluruh hukum dan peraturan.