Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Ibrani 5

A A A
Alkitab Versi Borneo
13Orang yang hanya boleh minum susu itu tidak mahir dalam ajaran tentang perbenaran,i kerana dia masih bayi. 14Makanan pepejal adalah untuk orang yang sudah dewasa, iaitu mereka yang telah membiasakan akal mereka membezakan baik dengan buruk.