Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Perayaan Pentakosta

Perayaan pengucapan syukur umat Israel atas hasil penuaian gandum. Pesta ini dirayakan tujuh minggu (Pentakosta dalam bahasa Yunani bererti ) selepas hari Paskah. Kerana itu, pesta ini juga dikenal dengan nama Perayaan Tujuh Minggu (Ul 16:10). Pentakosta juga dikaitkan dengan turunnya Roh Allah Yang Maha Suci (Kis 2:1-13).