Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Penyelamat

Utusan Allah, iaitu Yesus Kristus yang datang ke bumi untuk menyelamatkan umat Allah. Nama merupakan terjemahan ke dalam bahasa Siria daripada bahasa Ibrani, Yesyua, yang bererti Allah mengirim malaikat Gabriel untuk menyatakan kepada Maria bahawa dia akan melahirkan seorang anak lelaki yang (Luk 2:11).