Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Manna

Makanan yang dikurniakan Allah secara ajaib kepada bani Israel untuk menunjang kehidupan mereka selama perjalanan di padang belantara (Kel 16:15-35). <> dalam bahasa Ibrani kira-kira bererti, ? – nama yang diberikan bani Israel setelah mendapati manna untuk pertama kalinya.